Støtteperson til forældre med anbragte børn:

Det er voldsomt traumatiserende både for forældre og børn, at skulle skilles fra hinanden, hvad enten der ligger omsorgssvigt, sygdom, eller dødsfald til grund. Forældre har oftest ingen steder at gå hen med deres sorg og frustrationer, Mange forældre ved ikke, hvad de skal stille op!

Nogle forældre kender ikke retten til, at kunne få tilknyttet en kontaktperson, som kan give rum til at lytte til deres oplevelser, hvilket kan have stor betydning for det gode samarbejde til barnets plejeforældre og som vil være til stor gavn for barnet/børnene.

Ring til mig for pæ​dagogisk rådgivning på tlf.:  21 60 35 36