Priser

Jeg arbejder som freelancer i kommunalt regi. Honorar afregnes efter tid med satser der opgøres månedsvis bagud den sidste dag i måneden.

Timepris:

  • Familierådgivning: 335,00 kr.
  • Praktisk pædagogisk støtte: 225,00 kr.
  • Støtte/kontaktperson: 225,00 kr.
  • Supervision til plejefamilier: 335,00 kr.

Ring til mig for pæ​dagogisk rådgivning på tlf.:  21 60 35 36