Om mig

Mine kompetencer:

Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet inden for specialområdet i

29 år med anbragte børn/unge, dels som familieplejer og eget

familieorienteret opholdssted samt børnehus i egen kommune.

Jeg har endvidere flere års erfaring som familierådgiver tilknyttet enkelte kommuner.

Årskurser:

Grunduddanndelse og videreuddannelse i kognitive behandlingsformer, 2010-2011, samt 2012-2013, hos Kognitiv Center Fyn, v/autoriserede psykologer godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialister i psykoterapi og supervision, Lene Iversen og Peter H. Rasmussen, begge Cand. Psyk.

Indhold:

Grundlæggende indføring i kognitive behandlingsformer. Den kognitive samtale, grundlæggende principper i kognitiv behandling, social færdighedstræning og kognitiv terapi i forbindelse med angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Der har yderligere været arbejdet med implementering af kognitive behandlingsformer.

Opsummering af metoder. Etik og moral ved kognitiv behandling. Vurdering af egnethed ifht. kognitive behandlingsformer. Behandlerens selvevaluering. Caseformulering, Kognitiv gruppebehandling. Mindfulness. Kognitive behandling ved: OCD, PTSD, misbrug, lavt selvværd, selvtillid og den suicidale klient. Opsummering af tilrettelæggelse og udførelse af adfærdseksperimenter. Kognitiv supervision. Hvordan passer jeg på mig selv som kognitiv behandler. Den motiverende samtale. Opsummering og træning af metoder ved personlighsforstyrrelser, herunder intro til medfølelsesfokuseret terapi CFT, tilbagefaldsforebyggelse via arbejde med skemata og dysfunktionelle antagelser. Forebyggelse og behandling af stress.

Form:

Teoretiske oplæg og træning af specifikke metoder under vejledning. Supervision af deltagernes egne cases.

Endvidere:

Basisår 2017 i Systemisk og Narrativ teori og praksis, Faaborg-Midtfyn kommune, ved Wiol, Ole Nygaard, Cand. Psyk. og Psykoterapeut Winnie Ørting, begge certificeret Systemisk og Narretiv Psykoterapeut, MPF

Har bestået Basisåret i systemisk og narrativ teori og praksis.

Dette indebærer:

  1. At have modtager 130 timers undervisning.
  2. ​At have læst 1000 siders systemisk og narrativ litteratur.
  3. ​At have modtaget konsultation med reflekterende team.
  4. ​At have modtaget egenterapi/selvreflektion på 12 timer.
  5. ​At have fremlagt litteratur med studiegruppe for resten af holdet.
  6. ​At have deltaget i systemiske og narrative interview-øvelser.
  7. ​At have deltaget i systemiske og narrative gruppeøvelser.
  8. ​At have deltaget i teoretiske drøftelser i plenum.
  9. ​At have deltaget i ca. 40 timers gruppesupervision.
  10. At have afleveret og bestået en skriftlig opgave på ca. 10 sider i systemisk og narrativ teori og praksis.

Ring til mig for pæ​dagogisk rådgivning på tlf.:  21 60 35 36